Prudent Communicatie

Zorgvuldige communicatie

Prudent Communicatie


Communicatie vraagt zorgvuldigheid.
De feiten moeten kloppen als je zelf een persbericht aan media stuurt, maar ook in een artikel dat een journalist over je bedrijf of jou persoonlijk publiceert. En om die informatie goed online of in print te krijgen, steek je tijd in een goede relatie met de redactie of journalist.

Moet je daarvoor een communicatieadviseur vast in dienst nemen? Niet altijd. Directeur of managers van kleine bedrijven, kennen het bedrijf het beste en kunnen goed zelf mediacontacten onderhouden.
Maar er komt een moment dat mediavragen je van je werk afhouden en je vragen van journalisten er niet bij kunt hebben.

Elk medium wil de eerste zijn in het brengen van nieuws,  journalisten moeten hierdoor steeds sneller publiceren. Hierdoor kan de tijd om op de vraag van een journalist te reageren heel kort worden.

Kleinere bedrijven kunnen daardoor niet altijd snel reageren op een mediavraag en wat dan? Hoe krijgt een journalist toch zijn informatie of regel je een correctie op gepubliceerde onjuistheden.

En wat doe je als je voor het eerst een belangrijk persbericht naar buiten brengt? Aan welke redactie stuur je dat? Welke lezers, luisteraars of kijkers zijn geïnteresseerd in jouw bericht?

In zo'n situatie is het fijn dat je een beroep kunt doen op een ervaren communicatieadviseur.

Van Dale:

pru·dent (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) zorgvuldig, wijs en tactvol: prudent te werk gaan


pu·blic re·la·ti·ons (meervoud) zorg voor de goede betrekkingen met de buitenwereld; = pr


E-mailen
Bellen
Map
Info